Εμπειρία Η Projector Company έχει καλύψει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό μεσα απο μακρόχρονη και συστηματική συνεργασία με πληθωρα Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Εταιρειων και Xώρων διεξαγωγής Events. Η Εταιρεια μας εχει την εμπειρία αλλά και την τεχνογνωσία ώστε με γνώμονα, τη φιλοσοφία ότι στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων είναι σημαντικό αφενός να παρακολουθείς τις εξελίξεις και αφετέρου να μπορείς να είσαι ευέλικτος, να προσφέρει δημιουργικές, εφαρμόσιμες αλλά και προσαρμοσμένες οικονομικοτεχνικές λύσεις. Προσωπικο Η Projector Company είναι στελεχωμένη με μόνιμο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες με άριστη γνώση του αντικειμένου και μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο των Εκδηλωσεων με εξειδικευμένες απαιτήσεις. Τα στελέχη της είναι εκπαιδευμένα σε όλα τα συστήματα νέας τεχνολογίας. Η τεχνογνωσία και το μεράκι ως κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των στελεχών και των τεχνικών, σε συνδυασμό με τις σταθερές αρχές λειτουργίας χαρακτηρίζουν την Εταιρεία μας από συστάσεως της.